Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по програма “Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“, Дог.№ LI-2022-133 от 21/09/2022 г., продължителност 10 месеца 27.09.2022г. - 27.07.2023г.

Калиграфия.БГ е творческо образователен проект, в който поставихме на фокус изкуството на красивото писане.

В рамките на десет месеца от октомври 2022г. до юли 2023г. част от екипа на Мостове се потопи в това ново предизвикателство с голямо любопитство и желание, заедно със своите партньори и съмишленици от България и чужбина. Всички те със своята квалификация и професионализъм допринесоха за успешното реализиране на идеята и постигането на поставените цели.

Калиграфия.БГ популяризира автентичната средновековна българска калиграфия чрез въвличане на три основни групи аудитории: учители, деца и юноши от 9 до 16 години и представители на местната власт. Проектът ангажира тези групи и сред сънародниците ни зад граница, посредством 4 Български училища от Асоциациацията на Българските училища в чужбина (АБУЧ) - в Дъблин, Атина, Вашингтон и Кипър.

Проучване на сдружение „Мостове“ сред посочените групи на местно ниво показа, че почти липсва информираност и знания за българското калиграфско изкуство, поради което считаме, че е необходимо да се даде гласност по темата.

С планираните  дейностите в рамките на проекта ние само открехнахме вратата към магията на това изкуство, като вярваме, че ще съумеем да ги доразвием в бъдеще. Разбира се, преди да пристъпим към практическата част, започнахме със запознаване с калиграфските школи и историческото им развитие. За това основно се доверихме на опита и компетенциите на нашите партньори от Народна библиотека „Иван Вазов“ и Писалка и перо.

Те с радост отвориха архивите си с калиграфски образци от школите в Карлово и Аджар и допуснаха нашия екип и оператор да заснеме и подготви първия ни образователен видео материал, който може да видите тук:

Наред с това допринесоха за пъстротата и съдържанието на проекта като предоставиха за нуждите му пътуващата си фото-изложба от 15 пана “КАЛИГРАФСКО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ И ПИСАРСКИ СРЕДИЩА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ”, с образци от най-значимите писарски средища от ХV – ХVІІІ в., с принос в развитието на калиграфията.

Именно с откриването на тази изложбата и лекция от уредника на библиотеката Теодора Константинова сложихме началото на дните на калиграфията в знаковия Бухалов хан, комплекс „Старинно Карлово“, гр. Карлово.

Не случайно община Карлово, като партньор по проекта, предложи това пространство да бъде дом на дните на калиграфията. Бухалов хан е своеобразен център за съхранените занаяти в карловско.

Преподавателският екип от Факултет По Изобразителни Изкуства към ВТУ - доц. Пеньо Пенев и вдъхновяващите млади асистенти д-р Симеон Желев и Радимира Йорданова бяха партньорите, които проведоха тридневното калиграфското обучение за преподаватели и детските работилници в Карлово и Сопот. Те умело въведоха 5 учители от Карлово и Сопот в изкуството на калиграфията, а онлайн се включиха и няколко души от българските училища в Мадрид и Вашингтон. Екипът калиграфи преведе участниците през историята на писмеността и конструкцията на буквения знак. Първите опити за калиграфско писмо бяха поставени, с класически инструменти за калиграфия-метално перце и перодръжка. Започна се от основни упражнения за трениране на ръката-изписване на вертикални, хоризонтални, наклонени греди, както и извити такива. На втория и третия ден учителите се впуснаха в изписването на буквички, след това и цели изречения.

Следващите два дни бяха посветени на детски работилници - гостуване в часовете по рисуване и работа с деца в читалищни групи. Гостоприемно ни посрещнаха заместник директорът на училище „Св.св. Кирил и Методий“ в Карлово г-н Георги Макавеев заедно с г-жа Десислава Минчева, учител по рисуване на децата. Следващите две детски калиграфски работилници проведохме в Сопот – първата в СУ „Иван Вазов“, а втората – в читалище „Иван Вазов“. Отново бяхме топло посрещнати от директора на училището г-жа Ралица Донинска, както и от ръководството на читалището.

Всички 71 деца се запознаха с основните калиграфски инструменти и се научиха как с помощта само на 2 молива могат да направят първа стъпка в изкуството на красивото писане и изписаха имената си. С това прекрасно преживяване естествено завърши и седмицата на калиграфията в Карлово и Сопот.

Като резултат от тридневно практическо обучение по калиграфия, произведохме и второ видео, с образователна цел, което да послужи образователен инструмент за партньорите ни зад граница. 

Калиграфия.бг е проект, в който си партнирахме и с няколко от нашите български училища в чужбина, част от мрежата на АБУЧ. Щастливи сме, че и извън пределите на страната има всеотдайни учители и директори на Български училища, които се потопиха в магията на красивото писане и предадоха своите знания и умения на децата, с които работят:

 • БНУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Атина и Мими Ничева.
 • Българското училище "Райна Княгиня" в Ирландия и Зорница Гоган,
 • Българското училище "Родна стряха" в Кипър и Калинка Панчева.
 • Българското училище «Св.Иван Рилски» в гр.Мостолес и ПБНУ «Св.Иван Рилски» в град Мадрид и двете представлявани от Антоанета Мишева. 
 • Българското училище “Свети Климент Охридски” Вашингтон и учителят по изкуства към него Димитър Мавров.

Освен седмицата на калиграфията през ноември и усилената работа с деца през следващите няколко месеца, още две събития в рамките на проекта предизвикаха интерес и широк отзвук сред обществеността и достигнаха до голям брой зрители в социалните медии.

По повод Националният празник на България 3-ти март, преминалите през калиграфското обучение по проекта преподаватели от Карлово и Сопот се събраха заедно с част от своите ученици в къщата-музей на Иван Вазов в Сопот, за да направят заедно едно голямо общо пано, с размери 2,5 на 5 м., където обединиха красиво изписани от децата послания за празника. Няма по-подходяща галерия да се покаже красотата на писаното слово от  домът на патриарха на българската литература Иван Вазов. Анна Юнакова, Гинка Тодорова, Йорданка Русенова, Пепа Берова и Петя Стоянова са учителите-будители, които запалиха любовта у децата от няколко училища и читалища в градовете Сопот и Карлово към изкуството на красивото писане. Партньорите ни от община Сопот предоставиха пространството за нуждите на събитието ни.

По повод 24 май - Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянска книжовност,  организираме конкурс за децата, участвали във всички школите по калиграфия в рамките на проекта – от Карлово и Сопот и от българските училища зад граница от мрежата на АБУЧ: Атина, Мадрид, Мостолес, Вашингтон, Кипър, Дъблин. От всички изпратени, журито отличи 10 произведения, които отпечатахме на пощенски картички и ги разпратихме до видни общественици, включително европейски институции, българските училища в чужбина и до културните ни институти зад граница. Като към участвалите в проекта училища се присъедини с детски творби и ЦПРС „Малкият принц“, гр. Тервел, сред чийто възпитаници беше и абсолютният фаворит на журито по оценка на творбите.

Безспорен фаворит е “24 май” на Дилек Ибрахимова - 15г. от гр.Тервел.

Останалите 9 избрани произведения са следните:

 1. “Любов” – Анита Паскалева, 7 кл., Дъблин
 2. “Латония” – Латония Делиева, 7 кл., Дъблин
 3. “Щастие, мир, любов” – Красимира Иванова, Дъблин
 4. Буквата М - Емилия Ангелова - 13г., Атина
 5. Буквата А - Елизабет Стефани Кирол -11г., Атина
 6. Думата "Дружба" - Емилия Ангелова -13г., Атина
 7. “Дарън” – Дарън Гоган, 7 кл., Дъблин
 8. Виктория Пенева - 18 г., Тервел
 9. Виктория Пенева - 18 г., Тервел

Заключително събитие и изложба на всички детски творби, участвали в конкурса ни за най-красиво изписано послание на кирилица. Независимо дали са сред наградените или не, творбите на всички участвали деца в конкурса намериха място в заключителната изложба по проект Калиграфия.бг. В дните от 23 юни до 9 юли всички изпратени за конкурса ни творби бяха експонирани в детската секция на Народно Читалище "ИВАН ВАЗОВ - 1871" - СОПОТ в гр. Сопот.

За нас и партньорите ни това беше вълнуващ и интересен проект, които не само акцентира върху калиграфското изкуство, но си беше поставил неформалната цел да получи широк обществен отзвук на регионално и национално ниво, посредством медийна ангажираност и активна кампания в социалните мрежи.

„Благодарим сърдечно за възможността да бъдем част от проекта "Калиграфия.БГ". Нашите деца имаха възможността да научат много интересни неща за буквите и начините за тяхното красиво изписване. За нас е важно, че те научиха много и освен това - искрено се забавляваха в работилниците по Калиграфия.“

Сърдечни поздрави, Зорница Гоган и екипът на 'Райна Княгиня', Дъблин